UDGIVELSER OG TEMAER

 

Det redaktionelle indhold i fagmagasinet Maskinmesteren har til formål at skabe inspiration, sikre vidensdeling og være bindeleddet i det faglige netværk, som Maskinmestrenes Forening også er. Fagmagasinet er den direkte vej til flere tusinde ledere med indkøbs- og budgetansvar.

Foruden faste temaer beskæftiger Maskinmesteren sig i hver eneste udgave med mange forskellige emner, der for en stor del relaterer sig til en maskinmesters hverdag. Det er blandt andet artikler om teknik, teknologiudvikling, drift og vedligehold, energi og energiproduktion, energioptimering, søfart, sikkerhed, ledelse og strategi samt arbejdsvilkår og -miljø.

Maskinmesteren udkommer cirka den 10. i hver måned - i juni og december dog cirka den 15.
Derudover sætter vi i følgende udgaver i 2017 særligt fokus på en række temaer:

Nr. 1 Januar 2017
Fjernvarme

Fokus på fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem - herunder fremtidens teknologiløsninger.

Køling
Fokus på fremtidens teknologi inden for køling.
Annoncedeadline: 9. december 2016

Nr. 2 Februar 2017
Grønt miljø til søs

Fokus på udviklingen af teknologier til en grønnere skibsfart blandt andet optimering af drift og rensning af røg, ballastvand og lignende.

Olie og smøring
Fokus på fremtidens produkter og udstyr inden for olie og smøring.
Annoncedeadline: 19. januar 2017

Nr. 3 Marts 2017
Procesudstyr og automation

Fokus på ny teknologi inden for automation og procesudstyr – herunder blandt andet motordrift, pumper og ventilatorer samt hydraulik, pneumatik, vakuum- og kompressorteknologi samt paknings- og tætningsløsninger.

Vand
Fokus på teknologier til forskellige typer af vandbehandling - herunder drikkevand og spildevand.
Annoncedeadline: 17. februar 2017

Nr. 4 April 2017
Ledelse og uddannelse

Fokus på videreuddannelsestilbud for maskinmestre – herunder blandt andet diplom-, kandidat- og masteruddannelser.

Energimetropoler og industriklynger
Fokus på byer med offshore-aktiviteter og regionale erhvervs- og vækstsamarbejder.
Annoncedeadline: 17. marts 2017

Nr. 5 Maj 2017
Havets energi

Fokus på energiressourcerne offshore, blandt andet vind, olie og gas.

Bygningsdrift, indeklima og ventilation
Fokus på teknologier og udstyr til bedre drift og vedligehold af bygninger samt indeklima og ventilation.
Annoncedeadline: 20. april 2017

Nr. 6 Juni 2017
Energioptimering

Fokus på teknologier og udstyr til drift, vedligehold og energioptimering.

Fjernvarme
Fokus på fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem - herunder fremtidens teknologiløsninger.
Annoncedeadline: 19. maj 2017

Nr. 7 Juli 2017
Produktion og distribution af energi

Fokus på fremtidens teknologier til produktion og distribution af energi.
Annoncedeadline: 20. juni 2017

Nr. 8 August 2017
Grønt miljø til søs

Fokus på udviklingen af teknologier til en grønnere skibsfart blandt andet optimering af drift og rensning af røg, ballastvand og lignende.
Annoncedeadline: 20. juli 2017

Nr. 9 September 2017
Ledelse og uddannelse

Fokus på videreuddannelsestilbud for maskinmestre – herunder blandt andet diplom-, kandidat- og masteruddannelser.

Vand
Fokus på teknologier til forskellige typer af vandbehandling - herunder drikkevand og spildevand.
Annoncedeadline: 18. august 2017

Nr. 10 Oktober 2017
Fjernvarme

Fokus på fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem – herunder fremtidens teknologiløsninger.

Ajour 2017
Magasin om Maskinmestrenes Forenings erhvervskonference Ajour 2017 i dagene 23. - 24. november i Odense med blandt andet beskrivelser af konferencens faglige indhold og udstillerne.
Annoncedeadline: 20. september 2017

Nr. 11 November 2017
Havets energi

Fokus på energiressourcerne offshore som blandt andet vind, olie og gas.

El-teknik
Fokus el-tekniske installationer – herunder udstyr og myndighedskrav.
Annoncedeadline: 20. oktober 2017

Nr. 12 December 2017
Procesudstyr og automation

Fokus på ny teknologi inden for automation og procesudstyr – herunder blandt andet motordrift, pumper og ventilatorer samt hydraulik, pneumatik, vakuum- og kompressorteknologi samt paknings- og tætningsløsninger.
Annoncedeadline: 17. november 2017

 

Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf.: 3336 4920 Fax: 3336 4949 E-mail: mf@mmf.dk

© Boogii 2017