UDGIVELSER OG TEMAER

 


Det redaktionelle indhold i fagmagasinet Maskinmesteren har til formål at skabe inspiration, sikre vidensdeling og være bindeleddet i det faglige netværk, som Maskinmestrenes Forening også er. Fagmagasinet er den direkte vej til flere tusinde ledere med indkøbs- og budgetansvar.

Foruden faste temaer beskæftiger Maskinmesteren sig i hver eneste udgave med mange forskellige emner, der for en stor del relaterer sig til en maskinmesters hverdag. Det er blandt andet artikler om teknik, teknologiudvikling, drift og vedligehold, energi og energiproduktion, energioptimering, søfart, sikkerhed, ledelse og strategi samt arbejdsvilkår og -miljø.


Maskinmesteren udkommer cirka den 10. i hver måned - i juni og december dog cirka den 15.
Derudover sætter vi i følgende udgaver i 2018 særligt fokus på en række temaer:


Nr. 1 Januar 2018
Fjernvarme
Fokus på fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem - herunder fremtidens teknologiløsninger. Køling Fokus på fremtidens teknologi inden for køling. Annoncedeadline: 9. december 2017


Nr. 2 Februar 2018
Grønt miljø til søs
Fokus på udviklingen af teknologier til en grønnere skibsfart blandt andet optimering af drift og rensning af røg, ballastvand og lignende. Olie og smøring Fokus på fremtidens produkter og udstyr inden for olie og smøring. Annoncedeadline: 19. januar 2018


Nr. 3 Marts 2018
Optimering af vedligehold og sikkerhed
Fokus på vedligeholdscases, herunder økonomi, teknologier, risici og it-sikkerhed. Vand Fokus på teknologier til forskellige typer af vandbehandling - herunder drikkevand og spildevand. Annoncedeadline: 19. februar 2018


Nr. 4 April 2018
Ledelse og uddannelse
Fokus på videreuddannelsestilbud for maskinmestre – herunder blandt andet diplom-, kandidat- og masteruddannelser. Energimetropoler og industriklynger Fokus på byer med offshore-aktiviteter og regionale erhvervs- og vækstsamarbejder. Annoncedeadline: 19. marts 2018


Nr. 5 Maj 2018
Havets energi
Fokus på energiressourcerne offshore, blandt andet vind, olie og gas. Bygningsdrift, indeklima og ventilation Fokus på teknologier og udstyr til bedre drift og vedligehold af bygninger samt indeklima og ventilation. Annoncedeadline: 19. april 2018


Nr. 6 Juni 2018
Energioptimering
Fokus på teknologier og udstyr til drift, vedligehold og energioptimering. Fjernvarme Fokus på fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem - herunder fremtidens teknologiløsninger. Annoncedeadline: 18. maj 2018


Nr. 7 Juli 2018
Produktion og distribution af energi
Fokus på fremtidens teknologier til produktion og distribution af energi. Annoncedeadline: 20. juni 2018


Nr. 8 August 2018
Grønt miljø til søs
Fokus på udviklingen af teknologier til en grønnere skibsfart blandt andet optimering af drift og rensning af røg, ballastvand og lignende. Annoncedeadline: 20. juli 2018


Nr. 9 September 2018
Ledelse og uddannelse
Fokus på videreuddannelsestilbud for maskinmestre – herunder blandt andet diplom-, kandidat- og masteruddannelser. Vand
Fokus på teknologier til forskellige typer af vandbehandling - herunder drikkevand og spildevand. Annoncedeadline: 18. august 2018


Nr. 10 Oktober 2018
Fjernvarme
Fokus på fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem – herunder fremtidens teknologiløsninger. Ajour 2018 Magasin om Maskinmestrenes Forenings erhvervskonference Ajour 2018 i dagene 29. - 30. november i Odense med blandt andet beskrivelser af konferencens faglige indhold og udstillerne. Annoncedeadline: 20. september 2018


Nr. 11 November 2018
Havets energi
Fokus på energiressourcerne offshore som blandt andet vind, olie og gas. El-teknik Fokus el-tekniske installationer – herunder udstyr og myndighedskrav. Annoncedeadline: 19. oktober 2018


Nr. 12 December 2018
Procesudstyr og automation
Fokus på ny teknologi inden for automation og procesudstyr – herunder blandt andet motordrift, pumper og ventilatorer samt hydraulik, pneumatik, vakuum- og kompressorteknologi samt paknings- og tætningsløsninger. Asset Management Fokus på forskellige aspekter af Asset Management, herunder risikovurdering, strategisk planlægning, optimering og forsyningssikkerhed. Annoncedeadline: 19. november 2018

 

Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf.: 3336 4920 Fax: 3336 4949 E-mail: mf@mmf.dk

© Boogii 2018