UDGIVELSER OG TEMAER

 

Det redaktionelle indhold i fagmagasinet Maskinmesteren har til formål at skabe inspiration, sikre vidensdeling og være bindeleddet i det faglige netværk, som Maskinmestrenes Forening også er. Fagmagasinet er den direkte vej til flere tusinde ledere med indkøbs- og budgetansvar.

Foruden faste temaer beskæftiger Maskinmesteren sig i hver eneste udgave med mange forskellige emner, der for en stor del relaterer sig til en maskinmesters hverdag. Det er blandt andet artikler om teknik, teknologiudvikling, drift og vedligehold, energi og energiproduktion, energioptimering, søfart, sikkerhed, ledelse og strategi samt arbejdsvilkår og -miljø.


Maskinmesteren udkommer cirka den 10. i hver måned - i juni og december dog cirka den 15.
Derudover sætter vi i følgende udgaver i 2019 særligt fokus på en række temaer:


Nr. 1 Januar 2019
Fjernvarme
Fjernvarmedistribution - varmeproduktion - vedligehold - driftsoptimering - energibesparelser - fremtidens fjernvarmeteknologier. Køling Køling - aircondition - ventilation - køleteknologier - HVAC - fjernkøling - varmepumper - varmegenvinding. Annoncedeadline: 10. december 2018


Nr. 2 Februar 2019
Grønt miljø til søs
Nye teknologier til en grønnere skibsfart - energi- og driftsoptimering - nye motorteknologier og brændstoffer - nye miljø- og emissionsløsninger - rensning af røggas, ballastvand m.m. Olie og smøring Nye løsninger til oliebehandling og smøring - hydraulikolie - smøreolie - motorolie - gearolie m.m. Annoncedeadline: 18. januar 2019


Nr. 3 Marts 2019
Optimering af vedligehold og sikkerhed
Vedligeholdsstrategier - driftsøkonomi - nye teknologier og løsninger til optimering - risikoanalyser. Vand Vandbehandling - spildevand - drikkevand - vandteknologier - driftsoptimering - energibesparelser - energiproduktion. Annoncedeadline: 19. februar 2019


Nr. 4 April 2019
Ledelse og uddannelse
Lederkarriere - videreuddannelse - diplom-, kandidat- og masteruddannelser m.fl. Energimetropoler og industriklynger Fokus på byer med offshore-aktiviteter og regionale erhvervs- og vækstsamarbejder. Annoncedeadline: 19. marts 2019


Nr. 5 Maj 2019
Havets energi
Produktion af energi på havet - olie, gas, vind - nye offshore produktionsteknologier og vedligeholdsløsninger. Optimering 2019 - årsmagasinAsset Management - vedligehold - sikkerhed - driftsoptimering - energibesparelser - bæredygtighed - grøn energi - efteruddannelse. Annoncedeadline: 17. april 2019


Nr. 6 Juni 2019
Bygningsdrift, indeklima og ventilation
Teknologier og udstyr til bedre drift og vedligehold af bygninger - optimering af indeklima og ventilation - bygningsautomatik m.m. Fjernvarme Fjernvarmedistribution - varmeproduktion - vedligehold - driftsoptimering - energibesparelser - fremtidens fjernvarmeteknologier. Annoncedeadline: 20. maj 2019


Nr. 7 Juli 2019
Produktion og distribution af energi
Fremtidens teknologier til el- og varmeproduktion og distribution af energi: Sol, vind, biomasse, biogas, geotermi m.fl. Annoncedeadline: 19. juni 2019


Nr. 8 August 2019
Grønt miljø til søs
Nye teknologier til en grønnere skibsfart - energi- og driftsoptimering - nye motorteknologier og brændstoffer - nye miljø- og emissionsløsninger - rensning af røggas, ballastvand m.m. Annoncedeadline: 19. juli 2019


Nr. 9 September 2019
Ledelse og uddannelse
Lederkarriere - videreuddannelse - diplom-, kandidat- og masteruddannelser m.fl. Vand
Vandbehandling - spildevand - drikkevand - vandteknologier - driftsoptimering - energibesparelser - energiproduktion. Annoncedeadline: 19. august 2019


Nr. 10 Oktober 2019
Fjernvarme
Fjernvarmedistribution - varmeproduktion - vedligehold - driftsoptimering - energibesparelser - fremtidens fjernvarmeteknologier. Ajour 2019 Maskinmestrenes Forenings erhvervskonference Ajour 2019 - præsentation af program og de faglige oplægsholdere. Annoncedeadline: 19. september 2019


Nr. 11 November 2019
Havets energi
Produktion af energi på havet - olie, gas, vind - nye offshore produktionsteknologier og vedligeholdsløsninger. Asset ManagementAsset Management - risikovurdering - strategisk planlægning - optimering - forsyningssikkerhed. Annoncedeadline: 18. oktober 2019


Nr. 12 December 2019
Procesudstyr og automation
Ny teknologi til automation og procesudstyr - f.eks. motorer, pumper, ventilatorer, hydraulik, pneumatik, vakuum- og kompressorteknologi samt paknings- og tætningsløsninger. Annoncedeadline: 19. november 2019

 

Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf.: 3336 4920 Fax: 3336 4949 E-mail: mf@mmf.dk

© Boogii 2019